logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 1(100)

Published: 2018.04.12
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
В журналі вирішуються проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського господарства, харчових та переробних виробництв, машинобудування, енергетики та транспорту.

Read about journal

DETERMINATION OF THE PLASTICITY INDEX OF BILLETS ROLLING FROM ALUMINUM ALLOYS IN OVAL CALIBERS

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

Chayka Dmitry Engineer of OJSC "Diasoft" (Polkovaya str., 3, room 14. Moscow, 127018,
e-mail: chaikads82@gmail.com).

Annotation

The  paper considers the problem of calculation of the plasticity margin in the region of noncontact zones when rolling AK6 alloy and determining the compression ratios at which its destruction becomes possible.

For the theoretical study of the indicators characterizing plasticity, a finite element program for 3D modeling of the bulk forging technology QForm and the engineering mathematical program MathCad was used.

The constructed graphs of the plasticity diagrams, the deformation paths at different drawing ratios, showed the most "defect-dangerous" deformation interval. The carried out studies of the change in the used plasticity resource and the curvature of the deformation trajectory along the deformation course made it possible to calculate the maximum permissible degree of shear deformation for the investigated process for Kolmogorov and Ogorodnikov criteria and to estimate the most suitable one for describing the deformability of the metal in the region of noncontact zones during rolling.

Keywords: plasticity, rolling, criterion of destruction, way of deformation, used plasticity resource.

List of references

[1]          Skryabin S. A. Tekhnologiya goryachego deformirovaniya zagotovok iz alyuminiyevykh splavov na kovochnykh val'tsakh. – Vinnitsa: O. Vlasyuk, 2007. – 284 p.

[2]          Sereda B.P. Modelirovaniye napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya na bokovoy poverkhnosti polosy pri prokatke v kalibrakh / B.P. Sereda, A.K. Kovalenko // Vestnik natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta «KHPI». Sbornik nauchnykh trudov. Tematicheskiy vypusk: Novyye resheniya v sovremennykh tekhnologiyakh. – Kharkov: NTU KHPI, 2009. – № 33. - p. 90–93.

[3]          Kolmogorov V.L. Napryazheniya. Deformatsii. Razrusheniye / Kolmogorov V.L. – M.: Metallurgiya, 1970. – 230 p.

[4]          Rumyantsev M.I. K voprosu ucheta ogranicheniya po deformiruyemosti metalla pri razrabotke rezhimov kholodnoy prokatki / M.I. Rumyantsev. // Kalibrovochnoye byuro, 2014. – № 4. – p. 33–43.

[5]          Bogatov A.A. Mekhanicheskiye svoystva i modeli razrusheniya metallov / A.A. Bogatov. - Yekaterinburg: GOU VPO UGTU-UPI, 2002. – 329 p.

[6]          QForm3D – konechno-elementnaya programma dlya rascheta protsessov plasticheskoy deformatsii metallov i splavov, ©1991-2017, OOO «QuantorForm».www.qform3d.com

[7]          Skryabin S. A. Vliyaniye vnekontaktnykh zon na ushireniye pri valtsovke tsilindricheskikh zagotovok v gladkikh valkakh / S. A. Skryabin, V. L. Kalyuzhnyy, D. S. Chaika // Vísnik Donbaskoí̈ derzhavnoí̈ mashinobudívnoí̈ akademíí̈,– 2008. – № 3E(14). – p. 47–155.

[8]          Konstantinov I.L. Konspekt lektsiy po distsipline «Teoriya protsessov prokatki, pressovaniya, volocheniya» / I.L. Konstantinov, N.N. Zagirov, Ye.V. Ivanov. – Krasnoyarsk, 2008. 11 s.

[9]          Skryabin S.A. Vliyaniye vnekontaktnykh zon na ushireniye pri valtsovke tsilindricheskikh zagotovok iz alyuminiyevykh splavov v ovalnykh kalibrakh / S.A. Skryabin, D.S. Chaika // Nauchnyy vestnik DGMA, 2014. – № 2 (14E). – p. 103 – 115.

[10]      Kharseyev V.Ye. Otsenka stepeni ispolzovaniya zapasa plastichnosti trubnoy zagotovki v protsessakh gibki protalkivaniyem na trubogibochnom stane // Izvestiya TulGU. Tekhnicheskiye nauki, 2014.
№ 10,
p. 2. – p. 150 – 156.

[11]      Kolmogorov V.L. Napryazheniya. Deformatsii. Razrusheniye / Kolmogorov V.L. – M.: Metallurgiya, 1970. – 230 p.

[12]      Ogorodnikov V.A. Istoriya deformirovaniya, opredelyayushchaya primeneniye fenomenologicheskikh kriteriyev razrusheniya v protsessakh obrabotki davleniyem / Ogorodnikov V.A., Grushko A.V., Gutsalyuk A.V. // Vísnik mashinobuduvannya ta transportu,– 2015. – № 1. – p. 67–77.

[13]      Ogorodnikov V.A. Otsenka deformiruyemosti metallov pri obrabotke davleniyem /
V,A Ogorodnikov.//Golovnoye izd-vo " Vishcha shkola". 1983. 175 p..

[14]      Subich V.N. Raschet i proyektirovaniye tekhnologicheskikh protsessov ob"yemnoy shtampovki na pressakh: Uchebnoye posobiye / pod red. V.N. Subich, N.A. Shestakov, V.A. Demin, N.V. Biba,
S.A. Stebunov, L.G. Lobastov – M.: MGIU, 2003. – 180 p.

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is indexed according to the following databases and catalogs:

                               Index Copernicus logo            Фахові видання України logo 
              
                  Crossref logoНБУ ім. В.І. Вернадського logo
Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).