Техніка, енергетика, транспорт АПК

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

Публікування і видання наукових праць на факультеті механізації сільського господарства розпочалось у 1997 році (випуск 1).

Згідно Постанови президії ВАК України від 11 вересня 1997 року дане видання набуло статусу фахового, у якому дозволено публікувати основні результати дисертаційних досліджень.

У 2001 році було отримано Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації, як періодичне видання "Збірник наукових праць ВНАУ".

З 2013 року "Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки" було включено до науково метричної бази даних: Російський індекс наукового цитування РИНЦ.

З 2015 року "Техніка, енергетика, транспорт АПК"

Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації №21906-11806 Р від 12.03.2016р.

Журнал є друкованим засобом масової інформації, який внесено до переліку наукових фахових видань України з технічних наук (Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки України 16.05.2016 № 515).

Основними рубриками є:

- Машиновикористання у рослинництві та тваринництві;

- Технічний сервіс мобільної техніки;

- Процеси та обладнання переробних та харчових виробництв;

- Машинобудування та матеріалообробка;

- Енерготехнології та альтернативні джерела енергії;

- Транспортні та транспортно - технологічні процеси та обладнання;

- Автоматизація технологічних процесів;

- Думка молодого вченого.

До складу редакційно-видавничої групи увійшли фахівці наукових установ України, Словакії, Польщі, Латвії, Чехії.