logo

Engineering, Energy, Transport AIC

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 2(113)

Published: 2021.06.29
DOI: 10.37128/2520-6168-2021-2


Description:
The journal solves the problems of creation and improvement of machinery and technologies for agriculture: 131 - Applied Mechanics, 132 - Materials Science, 133 - Industrial Engineering, 141 - Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics, 208 - Agricultural Engineering.

Read about journal

INCREASE THE EFFICIENCY OF GRAIN COOLING AFTER DRYING AND HEAT TREATMENT

DOI: 10.37128/2520-6168-2021-2-12
PDF Повернутись

Borys Kotov – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Agricultural Engineering and Systems Engineering, State Agrarian and Engineering University in Podilia   (St. Shevchenko, 13, Kamianets-Podilsky, Khmelnytsky region, 32316, e-mail: rkalinichenko@ukr.net, https://orcid.org/0000-0001-6369-3025).
Roman Kalinichenko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics Separated subdivision of NUBiP of Ukraine «Nizhyn Agrotechnical Institute» (Shevchenka St., 10, Nizhyn, Chernihiv region 16600, e-mail: rkalinichenko@ukr.net, : //orcid.org/0000-0001-9325-1551).
Anatoliy Rud – Agroengineering and system technology department State Agrarian and Engineering University in Podilia (St. Shevchenko, 13, Kamianets-Podilsky, Khmelnytsky region, 32316, e-mail: anatoliyrudj@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-7206-7103).
Sergiy Hrushetskiy – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Agroengineering and System Engineering State Agrarian and Engineering University in Podilia (St. Shevchenko, 13, Kamianets-Podilsky, Khmelnytsky region, 32316, e-mail: g.sergiy.1969@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6434-1213).

Annotation

One of the main requirements for grain dryers is the need for high-quality cooling of grain material after drying. Today, the most widespread are grain coolers built into grain dryers. As the practice of operation has shown, the most widespread in agriculture mine grain dryers with their cooling zones are ineffective: the temperature of the grain after cooling often exceeds the ambient air temperature by 15-30 0C, which is unacceptable. Devices with boxes have such disadvantages as uneven distribution air in the volume of grain mass and the corresponding uneven temperature field of the cooling air, limited opportunities for intensifying heat transfer during grain cooling.
More promising for agricultural grain dryers are external coolers, which are installed separately from the dryer and can operate in an independent mode, which has a number of advantages: the quality of cooling improves, the productivity of existing grain dryers increases due to the use of the cooling part as a dryer.
The main disadvantages of using the existing external column coolers: the need for an additional vehicle - a bucket elevator for reloading grain from the dryer to the column; vertical arrangement, it is necessary to use transporting means for grain for feeding to a considerable height. But if a pneumatic transport loader with a pulsating air flow is used as a vehicle, then the efficiency of the coolers can be increased due to the removal of a part of the heat accumulated by the grain by the transporting air flow.
The paper proposes an analytical rationale for increasing the efficiency of coolers with pneumatic transport in a pulsating air flow.

Keywords: grain cooling, mathematical model, air flow, remote column coolers.

List of references

[1]    Stankevich, G.N., Shapovalenko, O.I., Strakhova, T.V., Petrunya, B.M., Yakovenko, A.I., Ostapchuk, M.V., Shashkin, A.B. (1997). Instruktsiya po sushke prodovol'stvennogo, kormovogo zerna, semyan maslichnykh kul'tur i ekspluatatsii zernosushilok [Instruction for drying food, feed grain, oilseeds and operation of grain dryers]. Odesa: «ARD-LTD». [in Russian]
[2]    Kurhansʹkyy, O. D., Kotov, B. I. (2016). Analiz sposobiv okholodzhennya zernovoho materialu [Analysis of methods of cooling grain material]. Tekhnika, enerhetyka, transport APK. 2(94). 49–52. [in Ukrainian]
[3]    Aniskin, V.I., Rybaruk, V. A. (1972). Teoriya i tekhnologiya sushki i vremennoy konservatsii zerna aktivnym ventilirovaniyem [Theory and technology of drying and temporary conservation of grain by active ventilation]. VIM. M.: Kolos, [in Russian]
[4]    Khankhasayev, P.F. (1988). Intensifikatsiya protsessa okhlazhdeniya putem povysheniya skorosti obduva atmosfernym vozdukhom [Intensification of the cooling process by increasing the speed of blowing with atmospheric air.]. Avtoreferat diss. kand. tekhn. nauk Novosibirsk [in Russian]
[5]    Kotov, B.I. (2017). Modelyuvannya tekhnolohichnykh protsesiv v typovykh ob'yektakh pislyazbyralʹnoyi obrobky i zberihannya zerna (ochyshchennya, separatsiya, sushinnya, aktyvne ventylyuvannya, okholodzhennya) [Modeling of technological processes in typical objects of postharvest processing and storage of grain (cleaning, separation, drying, active ventilation, cooling)]: [kolekt. monohrafiya]. Nats. akad. ahrar. nauk Ukrayiny, Nats. nauk. tsentr "In-t mekhanizatsiyi ta elektryfikatsiyi sil. hosp-va". Kyyiv ; Nizhyn : Lysenko M. M. [in Ukrainian]
[6]    Hryshchenko, V.O., Kotov, B. I. (2017). Modelyuvannya nestatsionarnykh protsesiv teplo-masoobminu pry okholodzhenni zerna v shchilʹnomu shari potokom povitrya [Modeling of non-stationary processes of heat and mass transfer during cooling of grain in a dense layer by air flow]. Mekhanizatsiya ta elektryfikatsiya silʹsʹkoho hospodarstva. 6. 87–96. [in Ukrainian]
[7]    Kotov, B. I., Kalinichenko, R. A., Kurhansʹkyy, O. D. (2017). Teplo i masoobmin pry sushinni i okholodzhenni zernovoho materialu u shchilʹnomu rukhomomu shari  [Heat and mass transfer during drying and cooling of grain material in a dense moving layer]. Tekhnika, enerhetyka, transport APC. 1(96). 93–95. [in Ukrainian]
[8]    Kotov, B. I., Kalinichenko, R. A., Kyfyak V. V. (2015). Modelyuvannya dynamiky nahrivu ta okholodzhennya zernoproduktiv v rezhymi pnevmotransportera [Modeling the dynamics of heating and cooling of grain products in the mode of pneumatic conveyor]. Inzheneriya pryrodokorystuvannya. 1. 40–43. [in Ukrainian]
[9]    Kotov, B.I,. Kalinichenko, R.A., Kurhansʹkyy, O.D. (2016). Intensyfikatsiya protsesiv nahrivu i okholodzhennya zernomaterialiv v ustanovkakh typu pnevmotruba [Intensification of heating and cooling processes of grain materials in pneumotube type installations]. Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Inovatsiyni tekhnolohiyi zbalansovanoho pryrodokorystuvannya v ahropromyslovomu vyrobnytstvi», Nizhyn, 205–210. [in Ukrainian]
[10]    Kotov, B. I., Kalinichenko, R. A., Kurhansʹkyy, O.V. (2016). Matematychne modelyuvannya termoobrobky zerna u vertykalʹnomu pnevmokanali pry periodychniy zmini shvydkosti teplonosiya za vysotoyu [Mathematical modeling of grain heat treatment in a vertical pneumatic channel with a periodic change in the speed of the coolant in height]. Promyslova hidravlika i pnevmatyka. 2. 76–80. [in Ukrainian]
[11]    Kotov, B. I., Kurhanskyy, O. D. (2016). Modelyuvannya ta rozrakhunok parametriv protsesu okholodzhennya zerna pislya susharok v pnevmostani [Modeling and calculation of parameters of the cooling process of grain after dryers in the pneumatic plant]. Silʹsʹkohospodarsʹki mashyny. 34. 66–74. [in Ukrainian]
[12]    Kotov, B. I., Kurhanskyy O. D., Trukhansʹka O. O. (2017).bDynamika okholodzhennya zerna v aerohravitatsiynomu shari [Dynamics of grain cooling in the aerogravity layer]. Tekhnika, enerhetyka, transport APC. 3(98). 94–98. [in Ukrainian]
[13]    Kotov, B. I., Kalinichenko, R. A., Kurhanskyy, O. D., Stepanenko, S. P., Shvydya, V. O. (2016). Teoretychni doslidzhennya protsesu okholodzhennya zernovoho materialu pry peremishchenni u vibrovidtsentrovomu shari [Theoretical studies of the cooling process of grain material during movement in the vibrocentric layer]. Konstruyuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya silʹsʹkohospodarsʹkykh mashyn. 46. 54–60. [in Ukrainian]
[14]    Kalinichenko, R. A., Kotov, B. I. (2018). Matematychne modelyuvannya statsionarnykh rezhymiv ustanovok dlya okholodzhennya i nahrivu dyspersnykh silʹsʹkohospodarsʹkykh materialiv [Mathematical modeling of stationary modes of installations for cooling and heating of dispersed agricultural materials]. Mekhanizatsiya ta elektryfikatsiya silʹsʹkoho hospodarstva. 8. 97–104. [in Ukrainian]
[15]    Kotov, B.I., Solona, O.V., Kurhansʹkyy, O.D. (2016). Rozrakhunok rezhymiv okholodzhuyuchykh prystroyiv dlya zernosusharok [Calculation of modes of cooling devices for grain dryers]. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi internet konferentsiyi. Ternopilʹ, 16. 80–83. [in Ukrainian]
[16]    Ginzburg, A.S. (1985). Raschot i proyektirovaniye sushil'nykh ustanovok pishchevoy promyshlennosti [Calculation and design of drying plants for the food industry]. M.: Agropromizdat. [in Russian]
[17]    Lykov, A.V. (1967). Teoriya teploprovodnosti [Heat conduction theory]. M.: Vysshaya shkola, [in Russian]
[18]    Zuyev, F.G. (1976). Pnevmaticheskoye transportirovaniye na zernopererabatyvayushchikh predpriyatiyakh [Pneumatic transportation at grain processing plants]. M.: Kolos. [in Russian]
[19]    Rabinovich, G.D., Slobodich, G.N. (1959). Eksperimenal'noye issledovaniye protsessa teploobmena mezhdu pul'siruyushchim gazovym potokom i vzveshennymi v nem tverdymi chastitsami [Experimental study of the heat exchange process between a pulsating gas flow and solid particles suspended in it]. Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal. 2(9). 79–85. [in Russian]

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

131 - Applied Mechanics

132 - Materials Science

133 - Industry engineering

141 - Power engineering, electrical engineering and electromechanics

208 - Agricultural engineering

The magazine "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the list of scientific professional editions of Ukraine on technical sciences

(Category "Б", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 02.07.2020 №886)

Old version of site: http://tetapk.vsau.edu.ua, http://techjournal.vsau.org

Key information:
ISSN (print): 2520-6168
DOI: 10.37128/2520-6168

Certificate of state registration of mass media: No. 21906-11806 P dated 03/12/2016.

Founder of the journal: Vinnytsia National Agrarian University

Editor-in-chief: Oleksii Tokarchuk - Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Deputy Editor-in-Chief: Natalia Veselovska - Doctor of Technical Sciences, Full Prof., VNAU (Vinnytsia)

Executive Secretary: Yuriy Polevoda- Ph.D., Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

Members of the Editorial Board:

Tokarchuk O.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Veselovska N.R. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Polevoda Yu.A. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Jordan Todorov Maximov - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Technical University of Gabrovo (Bulgaria)

Bulgakov V.M. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Acad. NAAS, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Hraniak V.F. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Ivanchuk Y.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Iskovich-Lototsky R.D. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Technical University

Kupchuk I.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Sevostianov I.V. - Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Spirin A.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tverdokhlib I.V. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Tsurkan A.V. - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Yaropud V.M. - Ph.D., Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

 

Type of publication: journal

Kind of publication: scientific

Publication status: domestic

Year of foundation: 1997

Periodicity: 4 times per year

Volume: 18-20 conv. print. sheet (А4)

ISSN: 2520-6168 (print version), (online version)

Language of publication: (mixed languages) Ukrainian, Russian, English

The sphere of distribution and category of readers: national, foreign, faculty, scientists, entrepreneurs.

The periodical edition is included to the List of scientific professional publications of Ukraine on technical sciences, approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 05.16.2016, No. 515.

The journal "Engineering, Energy, Transport AIC" is included in the "Catalog of Ukrainian Publications".

Subscription to the journal can be issued in each post office. The subscription index is 99720.

History of journal:

It was founded in 1997 under the title "Bulletin of the Vinnitsa State Agricultural Institute." According to the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication received the status of a professional in which it is allowed to publish the main results of dissertation researches.

In 2001-2014 the journal published under the title “Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Technical Sciences "(Certificate of State Registration of Mass Media KV No. 16644-5116 PR of 04/30/2010).

Since 2015 journal has title "Engineering, Energy, Transport AIC" (Certificate of State Registration of Mass Media No. 21906-11806 P dated 03/12/2016).